(Press "Alt+s" to search page automatically)

Kontakti
Më 23 Korrik 2011,pranë qytetit piktoresk të Therandës me një përvojë shumëvjeçare u themelua Hotel VOCI me një staf profesional, duke i shtuar bukurinë qytetit, për të ju ofruar shërbim kualitativ dhe ngrohtësinë familjare.

Hotel Voci
Shirokë - Suharekë
Kilometri i 1, Magjistralja Suharekë - Prizren
Web Dizajn & Zhvillim
© 2011 - www.hotelvoci.com - Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.